Archive

Helse

Et tannlegetilbud uten hull!

Tannlegefaget har forandret seg mye i løpet av de siste 10-15 årene. Teknologisk har det skjedd en revolusjon, og tannleger som har fulgt med i utviklingen har i dag langt