Lillestrøm Arkitekter AS

Lillestrøm Arkitekter AS

Lillestrøm ArkiteksterLillestrøm Arkitekter AS ble etablert i 1994 av Dorte Landmark og Kari Jørgensen som i dag er partnere sammen med Ingunn A. Øhra og Trine Thån. Selskapet bærer i dag 8 årsverk.

Lillestrøm Arkitekter har store referanseprosjekter å vise til og jentene er stolte over hva de har fått til. De leverer alt fra regulering på boligutbygging, næringsbygg, helse & omsorgsboliger og barnehager. Selskapet leverer ikke bare lokalt, men har prosjekter både på Fagernes og i Lillehammer på sin merittliste.

Selskapet ivaretar hele prosessen i en byggesak, være seg alt fra konsept, utvikling og mulighetsstudier. Det er i den fasen grunnlaget for utforming og arkitektonisk kvalitet bygges. Samtlige av jentene har ansvar for egne prosjekter og det etterstrebes at medarbeiderne får- og har selvstendig ansvar under hele prosjektledelsen.

I tillegg er passivhusrådgiver Trine Thån enerådig ansvarlig for lavenergiprogrammet og er opptatt av å utforme bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

Det nevnes også at selskapet er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Lillestrøm Arkiteker AS | Torvgata 6 | 2000 Lillestrøm Telefon: 63 89 26 10 | ingunn@lilleark.no | www.lilleark.no

Lillestrøm Arkitekter