Lillestrøm Arkitekter AS

Lillestrøm Arkitekter AS

Lillestrøm ArkiteksterLillestrøm Arkitekter AS ble etablert i 1994 av Dorte Landmark og Kari Jørgensen som i dag er partnere sammen med Ingunn A. Øhra og Trine Thån. Selskapet bærer i dag 8 årsverk.

Lillestrøm Arkitekter har store referanseprosjekter å vise til og jentene er stolte over hva de har fått til. De leverer alt fra regulering på boligutbygging, næringsbygg, helse & omsorgsboliger og barnehager. Selskapet leverer ikke bare lokalt, men har prosjekter både på Fagernes og i Lillehammer på sin merittliste.

Selskapet ivaretar hele prosessen i en byggesak, være seg alt fra konsept, utvikling og mulighetsstudier. Det er i den fasen grunnlaget for utforming og arkitektonisk kvalitet bygges. Samtlige av jentene har ansvar for egne prosjekter og det etterstrebes at medarbeiderne får- og har selvstendig ansvar under hele prosjektledelsen.

I tillegg er passivhusrådgiver Trine Thån enerådig ansvarlig for lavenergiprogrammet og er opptatt av å utforme bygninger med gode energiløsninger, godt inneklima og miljøvennlige materialer.

Det nevnes også at selskapet er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Lillestrøm Arkiteker AS | Torvgata 6 | 2000 Lillestrøm Telefon: 63 89 26 10 | ingunn@lilleark.no | www.lilleark.no

Lillestrøm Arkitekter

About author

You might also like

Bygg og eiendom

Ny og innovativ byggemateriale

Hjott Bygg AS bruker lettbetongen Selcrete ved oppføring av boliger. Selcrete er utviklet av Selvaag gjennom 15 år viser og som viser oppsiktsvekkende egenskaper. Produksjonen foregår hos Luster Betong AS

Håndverker

Trappemakeren – trapper og innredninger

Trappemakeren AS ble stiftet i 2012 og er heleid av På Millimeter´n AS. De bærer pr. i dag 6 årsverk og omsatte i 2014 for 6 millioner. I startfasen har

Bygg og eiendom

Skattumlialia – Løken 2. Byggetrinn

2-roms leiligheter 3-roms leiligheter 4-roms leiligheter Brukerareal 57m2 – 125m2