Facebook annonsering

Fra oppsett av Facebook Page til direkte annonsering i nettverket. Synlighet for bedrifter på nett blir stadig viktigere, derfor er Facebook en nyttig kanal for din bedrift.

Facebook annonsering kan deles inn i to grupper. vanlig annonse eller sponset post.

 • Vanlig annonse: Her reklamerer du som en helt vanlig annonsør og kan sette det segmentet du ønsker å treffe. Det er særs vikitg å segmentere riktig slik at du når riktige kunder.
 • Sponset post: Her reklamerer du eller promoterer en post som du enten har laget selv eller som vi lager. Hensikten her er å skape en syngerieffekt mellom de som allerede har likt posten til venner av disse igjen.? Et eksempel på en sponset post kan være at bedriften deres ønsker å ha en konkurranse en måned.

Hva gjør vi for deg?

 • Strategi og budsjettering
 • Get started manual
 • Oppretter din Facebook Advertising konto
 • Gi råd om hva slags bilder som bør/ikke bør brukes
 • Skriver annonsetekster
 • Gi råd om segmentering
 • Koordinering mot eventuelle andre markedsaktiviteter
 • Optimalisering av kampanjer
 • Test av landingssider og optimalisering (A/B-testing eller multivariat testing)
 • Rapporteringer