Tag "vedlikhold"

Lillestrøm By

Tak og fasadevask

Takvask Vask og spyling av tak med takbehandling Skraping, kosting og høytrykksvask vil bare gi en kortvarig effekt før mosen igjen begynner å gro. Vår takbehandling vil gi et flottere